روان کننده بتن

روان کننده بتن

روان کننده بتن ، به موادی گفته می شود که از ترکیب مواد آلی و معدنی ساخته شده و نقش کاهش دهندگی آب را ایفا می کند. با توجه به استانداردهای بتن، دو نوع و روش جهت روان کنندگی بتن مطرح می شود. انواع روان کننده ها و فراهم کردن تأخیر در گیرش، دو نوع روان کننده در آیین نامه بتن است.


تأثیر روان کننده بتن نسبت به کاهش دهنده آب بیشتر است. دوام تأثیر روان کننده ها در اسلامپ و کارایی به میزان 30 تا 60 دقیقه می باشد. یکی از عوامل کاهش اسلامپ، بالا بودن دما می باشد. روان کننده ها در محل اجرای کار، به بتن افزوده می گردد. روان کننده بتن به صورت های مایع و پودر تولید می گردد. از ویژگی هایی که در کاهش و افزایش سرعت گیرش بتن نقش مهمی دارند، مقدار مواد استفاده شده، ترکیبات شیمیایی و واکنش هر یک از ترکیبات با یکدیگر زمان استفاده در بتن می باشد.

انواع روان کننده بتن


روان کننده بتن از لحاظ ویژگی به سه نوع مختلف، تقسیم بندی می شود. انواع روان کننده بتن A، D و E با هدف رساندن به مقاومت بالا تولید می شوند. روان کننده بتن نوع A، صرفاً با هدف کاهش دهندگی آب طراحی و تولید می شود. روان کننده بتن نوع D، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که خاصیت به تأخیر انداختن گیرش با خاصیت کاهش دهندگی همزمان و توام باشد. روان کننده بتن نوع E نیز زمانی استفاده می گردد که خاصیت زوگیر کنندگی و خاصیت کاهش دهندگی آب توام باشند.


مزایای استفاده از روان کننده بتن


از مزایای استفاده از روان کننده بتن، می توان به افزایش مقاومت بتن بدون افزایش میزان سیمان مصرف شده اشاره نمود. سهولت اجرا و پیاده سازی بتن و عدم نیاز به نیروهای انسانی زیاد از مزایای دیگر استفاده از روان کننده بتن می باشد. مزایای دیگری در زمان استفاده از روان کننده بتن مطرح می شود که موجب افزایش اعتماد جهت خریداری این محصول می شود.


ترکیبات روان کننده بتن


روان کننده بتن دارای ترکیبات مختلفی می باشند. با توجه به اینکه ترکیبات استفاده شده در روان کننده بتن، خواص نامطلوبی دارد، بهتر است جهت حذف و کاهش اثرات و خواص نامطلوب، با سایر ترکیبات مخلوط گردد. از جمله ترکیبات روان کننده بتن می توان به دسته ها و

گروه های ترکیباتی زیر اشاره نمود:


• اسید کربوکسیلیک، هیدروکسیلات، نمک های مربوط به اسید ها، فرمول های اصلاح شده و مشتقات هر یک از اسیدها
• اسید لیگنوسولفونیک، نمک های مربوط به اسید، فرمول های اصلاح شده و مشتقات اسید لیگنوسولفیک
• ترکیباتی از جمله کلرید ها، فسفات ها، پلی ساکاریدها، کربوهیدرات ها، کلریدها، مشتقات نفتالین، مشتقات ملامین، اسیدهای قند و موارد دیگر، ترکیباتی هستند که در روان کننده بتن، مورد استفاده قرار می گیرند.

اهداف روان کننده بتن


از اهداف استفاده از روان کننده بتن، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• افزایش کارپذیری در محل هایی که غیر قابل دسترسی بوده و با هدف تسهیل فرآیند بتن ریزی صورت می گیرد.
• حفظ کارپذیری با هدف کم کردن گرمای که از هیدراسیون فرآیند بتن پرحجم با کاهش مقدار سیمان صورت می گیرد.
• رسیدن به مقاومت بالا با کم کردن میزان آب که در نسبت به سیمان صورت می پذیرد.
• حفظ کارپذیری بدون افزودنی های بتن که جهت حفظ کارپذیری انجام می گیرد.


کاربرد روان کننده بتن


روان کننده بتن دارای کاربردهای مختلفی می باشد. از جمله موارد مصرف روان کننده بتن، می توان به گزینه های زیر اشاره نمود:
• روان کنندگی بتن هایی که مصالح جذب کننده آب در میزان زیاد دارند.
• تولید بتن هایی که در مناطق گرمسیر مورد استفاده قرار می گیرند.
• در تولید بتن های پیش تنیده کاربرد مشخصی دارد.
• در زمان بتن ریزی با پمپ، کاربرد زیادی دارد.
• در تولید بتن و استفاده از مصالح سنگی شکسته کاربرد دارد.
• در زمینه بتن ریزی با تراکم آرماتور بالا، شرایط مناسبی را فراهم می کند.
• در زمینه بتن ریزی ستون ها، دیوارهای برشی و تیرها نقش دارد.


فرآیند عملیاتی روان کننده بتن


فرآیند روان کننده بتن، به صورتی است که طی آن، ترکیبات اصلی روان کننده بتن، در فصل مشترک دو فاز غیر قابل اختلاط جمع شده و نیروهای فیزیکی و شیمیایی را دچار تغییر و تحول می کند. در مراحل بعدی، ترکیبات روان کننده بتن بر اجزای سیمان جذب می شود. بارهای منفی که به دانه های سیمان داده می شود، موجب دور شدن ذرات از یکدیگر شده و در نهایت موجب تثبیت پخش شدگی ذرات می شود. با افزودن روان کننده بتن به سیمان، حباب های هوا از میان رفته و امکان چسبندگی حباب ها به ذرات سیمان، از بین می رود. بار منفی موجب ایجاد پوسته هایی از مولکول های آب در اطراف هر ذره می شود. در نهایت، بارهای منفی موجب جدا شدن ذرات از یکدیگر می شود. در مراحل پایانی، ذرات فضا و آزادی بیشتری جهت حرکت پیدا می کنند. به دلیل فولکوله شدن، آب جمع شده آزاد گشته و جهت روان سازی ترکیب، مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه روان سازی موجب افزایش کارپذیری می گردد.

اجرای روان کننده بتن


میزان استفاده از روان کننده بتن، با توجه به استانداردها، مشخص می باشد. مقدارهای پیشنهاد شده جهت روان کننده بتن، حدود 0/3 تا 1 درصد وزن مواد سیمانی است که در بتن مخلوط می شوند. به عبارت دیگر، به ازای هر صد کیلوگرم سیمان، سیصد تا هزار میلی لیتر از روان کننده بتن استفاده می گردد. در صورتی که میزان بیشتری از روان کننده بتن، وارد ترکیبات شود، زمان گیرش به همراه افت مقاومت اولیه، به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بهتر است زمان استفاده از روان کننده بتن، از تماس افزودنی ها با پوست و چشم ممانعت نمود. قرار گرفتن مقداری روان کننده بتن بر سطح زمین، موجب لیز شدن سطح شده که در صورت باقی ماندن، پس از فرآیند تبخیر احتمال اشتعال آن افزایش می یابد.

موارد مصرف روان کننده بتن


از موارد مصرف روان کننده بتن، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• بتن ریزی با پمپ
• بتن خود تراز
• بتن با مقاومت بالا
• بتن و فونداسیون ماشین آلات
• بتن ریزی سازه های پر آرماتور
• قطعات پیش ساخته
• بتن های با کیفیت با مقاومت بالا


رکورد پیدا نشد
©شرکت سازه صنعت کوپال